Initiativ til digital musikproduktion | Musikundervisning under Covid 19-pandemien

Corona-pandemien har fortsat et fast greb i undervisningen på skolerne i Slesvig-Holsten. Mange steder har det været nødvendig på kortest mulig tid at finde nye idéer og løsninger for at gøre læring attraktiv på trods af pandemien. Interreg-projektet "KREATIV LAB Digital Soundscapes" gik heller ikke i stå. Der blev tænkt og ændret for at en masse for at gøre musikprojektet endnu mere interaktivt og virtuelt. På den ene side var der mange udfordringer, men på den anden side åbnede det også op for potentiale og muligheder for en digital projektgennemførelse. Der er i mellemtiden lempelser af restriktionerne på vej, men den digitale musikproduktion og fysiske læring er stadig et problem. Lübecker Nachrichten skrev den 5. februar følgende:

Er der et håb for skolerne i Lübeck i forbindelse med Corona-pandemien? Ifølge ministeriet for Uddannelse, Videnskab og Kultur i Kiel vil betingelserne for musik- og idrætsundervisning i Slesvig-Holsten blive ændret i næste uge. Ifølge ministeriets talsmand David Ermes vil "mere være muligt". [...]

For Johanneum zu Lübeck håber rektor Michael Janneck bl.a., at der endelig igen vil være forestillinger. "Restriktionerne på prøverne har ramt os hårdt, fordi det betyder, at de planlagte koncerter heller ikke kan finde sted," siger han, "det er meget demotiverende for eleverne." Desuden siger han, at sang ikke kun har betydning for musikundervisningen: "I andre fag, f.eks. fremmedsprog, bliver der også sunget."

Musikundervisningen bliver suppleret med digitale instrumenter. Musikprojektet Digital Soundscapes starter med workshops i skolerne og har også indgået et nyt samarbejde med den almennyttige musikskole. Digital Soundscapes har til formål at skabe bro mellem klassisk og elektronisk musik.

     

 

I 2021 blev projektaktiviteter også forsinket på grund af Corona-pandemien. Nu starter et nyt år i projektet med musikarrangementer. Digital Soundscapes vil blive en integreret del, som et ekstra tilbud på i alt ti skoler. Elever fra klasse 11a og 11b på Geschwister-Prenski-skolen har nu haft deres første oplevelse.

"Vi er meget glade for, at et så innovativt projekt foregår på vores skole. Stilheden i lokalet viser straks koncentrationen hos de elever, der arbejder med deres musik," siger Christine Zacharias, vicedirektør.

Hvis du er interesseret i det pædagogiske musikprojekt Digital Soundscapes, kan du finde flere oplysninger her på www.digital-soundscapes.de eller kontakte musikskolen i Lübeck.

Med venlig hilsen

DigiSounds-holdet

Finansieret af

Digital Soundscapes Sponsors