Kolofon

Adresse

Professor Dr. Monique Janneck

Technische Hochschule Lübeck

Institut for interaktive systemer

Mönkhofer Weg 239

23562 Lübeck

Kontakt information

E-Mail: info-ild@th-luebeck.de

Ansvar for indhold

Alt indhold på vores sider er udarbejdet med stor omhu. Vi kan dog ikke give garanti for indholdenes rigtighed, fuldstændighed og
aktualitet.
Som tjenesteudbyder er vi i medfør af § 7, stk. 1 i TMG ansvarlig for egne indhold på disse sider i henhold til generel lovgivning. I henhold til §§ 8 til
10 TMG er vi imidlertid som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge eller undersøge fremmed
informationer, som er fremsendt eller lagret, for omstændigheder, som tyder på en ulovlig aktivitet.
Forpligtelser til at fjerne eller spærre anvendelsen af informationer i henhold til
til generel lovgivning berøres ikke.
Et sådant ansvar er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret krænkelse af en rettighed er blevet konstateret.
Ved konstatering af eventuel krænkelse af rettigheder vil vi omgående fjerne disse indhold.


Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websider, som tilhører tredjemand, hvor vi ikke har indflydelse på deres indhold.
Derfor kan vi ikke påtage os ansvar for disse fremmede indhold.
Det er de respektive udbydere og leverandører af siderne, som har ansvaret for indholdet på de sider, som der linkes til.
De sider, som der linkes til, blev på tidspunktet for linkningen, undersøgt for mulig lovovertrædelse.
De sider, som der linkes til, blev på tidspunktet for linkningen, undersøgt for mulig lovovertrædelse.
Der kunne ikke konstateres ulovlige indhold på tidspunktet for linkningen.
Det ville ikke være rimeligt at kræve en permanent kontrol af indholdet på de linkede sider, hvis der ikke er tale om konkrete indikationer eller en lovovertrædelse. Ved konstatering af lovovertrædelser vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indhold og værker på disse sider, som er udarbejdet af sidernes udbydere, omfattes af tysk ophavsret.
Reproduktion, bearbejdning, udbredelse og enhver form for genanvendelse uden for ophavsrettens grænser,
kræver en skriftlig tilladelse fra hhv. den respektive forfatter og producent.
Downloads og kopi af denne side er kun tilladt til private og ikke kommercielle formål.
Såfremt indhold på denne side ikke er oprettet af udbyderen, er det tredjemands ophavsret som overholdes.
Især tredjemands indhold betegnes som sådanne.
Skulle du blive opmærksom på en overtrædelse af ophavsretten, beder vi om en henvisning dertil.
Ved konstatering af lovovertrædelser vil vi omgående fjerne sådanne indhold.

Andre

Nogle ikoner på platformen leveres venligst under gratis licens af Glyphicons.com


Finansieret af

Digital Soundscapes Sponsors