Databeskyttelseerklæring

Platformen Digital Soundscapes udvikles af Stiftung Neue Musik-Impulse Schleswig-Holstein gUG og Institut für Interaktive System ved Technische Hoschschule og modtager finansiering gennem Interreg-programmet.
Platformen bygger på Content-Management-Systemet WordPress. Behandling af data sker til enhver tid i henhold til alle relevante og strenge lovgivninger med henblik på at beskytte privatsfæren.

1. Databeskyttelse

Institut für Interaktive Systeme ved Technische Hochschule Lübeck lægger særlig vægt på
at overholde databeskyttelseslovgivningerne. De relevante databeskyttelseslovgivninger, specielt den
føderale lov om beskyttelse af data (Bundesdatenschutzgesetz)
og EU's forordning om databeskyttelse (EU-Datenschutz-Grundverordnung), bliver i fuldt omfang overholdt af os. Behandlingen af personoplysninger sker udelukkende
med afsæt i de relevante lovgivninger og sker kun med de under nr. 4 nævnte formål.
Data behandles kun i henhold til disse bestemmelser i databeskyttelseserklæringen.

2.Ansvarligt sted

Det ansvarlige sted for behandlingen af data er
Professor Dr. Monique Janneck
Technische Hochschule Lübeck
Institut for interaktive systemer
Mönkhofer Weg 239
23562 Lübeck
E-Mail: ild-info@th-luebeck.de

Dataindsamling

Institut for Interaktive Systeme ved Technische Hochschule Lübeck indsamler, gemmer og
behandler følgende data med henblik på at overholde de kontraktlige og lovgivningsmæssige regler:


  • Brugernavn, password og E-mail adresse på brugerne

  • Tekster, som brugerne taster ind i skrivefelterne på platformen


  • Indhold fra E-Mails, som udveksles mellem bruger og projektteamets medlemmer

  • Detaljeret log: adgang, User-Agent, IP, http, status og tidspunkt for serverforespørgsel

Cookies

Internetsiderne anvender delvist såkaldte cookies. Cookies
gør ikke skade på din computer og indeholder heller ikke vira. Cookies har til formål at gøre vores tilbud
mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er ikke tekstfiler, som arkiveres på din
computer og gemmes af din browser.

Følgende cookies anvendes på denne webside:

Navn på cookien cookiens funktion Funktion des Cookies
wp-settings-{user_id} Aufrechterhaltung der wp-admin-Konfiguration eines Benutzers
wordpress_logged_in_{hash} Merken der Benutzer-Sitzung
wordpress_test_cookie Test, ob ein Cookie gesetzt werden kann
wp-settings-time-{user} Gibt Zeitpunkt des Setzens von wp-settings-{user} an
wordpress_sec_{has} Speicherung von Authentifizierungsdaten.
cookie_notice_accepted Speichert, ob der Benutzer den Cookie-Hinweis bestätigt hat.

4.Formål med databehandlingen

Technische Hochschule Lübeck behandler de i nr. 3 nævnte data udelukkende for at
opfylde projektets formål, f.eks. anvendelsen af online-platformen. Brugeren kan selvstændigt
slette disse data. Efter slettelse af data har brugeren ikke længere adgang til online-
platformen. Tekster, som brugeren producerer på platformen, gemmes med henblik på at opfylde projektets formål.
Brugeren kan selvstændigt uden angivelse af årsager slette disse data. Indhold
fra E-mails bidrager til den tekniske support og til opfyldelsen af projektets formål.

5.Videregivelse af data

En videregivelse af data finder ikke sted og er heller ikke planlagt.

6.Videregivelse af data til et tredjeland


En videregivelse af data i tredjelande finder ikke sted og er heller ikke planlagt.

7.Slettefrister

De af Institut for Interaktive Systeme ved Technische Hochschule Lübeck opbevarede
personoplysninger bliver hhv. slettet og anonymiseret efter hhv. bortfald af de i nr. 4 nævnte årsager og efter udløb
af eventuelle lovgivningsmæssige opbevaringsfrister.

Den berørte persons rettigheder

Berørte personer har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om deres opbevarede data.
Derudover har de ret til at kræve berigtigelse, sletning, indskrænkning af behandlingen,
indsigelse mod behandlingen samt ret til dataoverførsel. For at beskytte dine
rettigheder (også fra nr. 7) kan de henvende sig skriftligt eller i tekstform til følgende adresse:
Professor Dr. Monique Janneck
Technische Hochschule Lübeck
Institut for interaktive systemer
Mönkhofer Weg 239
23562 Lübeck
E-Mail: ild-info@th-luebeck.de
Ser berørte personer at deres rettigheder ikke
sikres i fuldt omfang i forbindelse med omgangen af deres personlige oplysninger, har de ret til at indlevere en klage til deres
ansvarlige tilsynsmyndighed.

9.Hosting

Serverne hos Institut for Interaktive Systeme ved Technische Hochschule Lübeck befinder
sig udelukkende i Tyskland, hvilket betyder at instituttet ikke er underlagt den amerikanske PATRIOT Act.
De virtualiseringsteknikker, som Institut für Interaktive Systeme ved Technische Hochschule Lübeck tilbyder,
gør det muligt at stille tjenesterne til rådighed via en virtuel server. På
den virtuelle server er det CentOS7 som er styresystemet.

10.Google Fonts

I dette uddannelsessystem anvendes eksterne skrifttyper fra Google Fonts. Google Fonts er
en tjeneste under Google Inc. (”Google”). Inddragelsen af disse web fonts sker gennem en
server, som regel en server fra Google i USA. Derigennem formidles det til serveren,
, hvilke af vores internetsider, som brugeren har besøgt. Derudover lagres IP-adressen på
browseren på terminalen hos den person, som har besøgt internetsiderne. Yderligere
informationer findes i databeskyttelseshenvisningerne fra
Google: http://www.google.com/policies/privacy und www.google.com/fonts#AboutPlace:about.

11.SSL-Verschlüsselung

Vores webside benytter en SSL-kryptering, når det drejer sig om at videregive vores brugeres fortrolige
eller personlige indhold. Denne kryptering aktiveres eksempelvis i forbindelse med
afviklingen af betalingstrafik og forespørgsler, som du via vores webside
stiller til os. Vær opmærksom på, at SSL-krypteringen ved lignende aktiviteter fra
din side er aktiveret. Anvendelsen af krypteringen er let at se: Visningen i
din browser linje skifter fra „http://“ til „https://“. Tredjemand kan ikke læse om
SSL krypterede data. Videregiv kun dine fortrolige informationer ved aktiveret SSL-kryptering og
henvend dig til os hvis du er i tvivl.


Finansieret af

Digital Soundscapes Sponsors